Deklaracje w podatku dochodowym tylko w formie elektronicznej od 2015 r.

05-11-2014 Aktualności Brak komentarzy

Minister Finansów opracował projekt z dnia 14.05.2014 r. dotyczący zmian ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem projektu jest automatyczne gromadzenie w systemach informatycznych administracji podatkowej danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PFR).

W pierwszym etapie będzie adresowana do podatników składających zeznanie PIT-37, a w kolejnych latach obejmie również osoby rozliczające się na PIT-36 i PIT-38. W konsekwencji projekt zmian nakłada na wyżej wymienione podmioty obowiązek przesyłania urzędom skarbowym wybranych deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-R, IFT-1).

Obowiązek składania deklaracji podatkowych (CIT-8, IFT-2) wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej będzie dotyczył także podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Prawo do złożenia ww. dokumentów w formie papierowej będzie przysługiwać jedynie podatnikom i płatnikom tego podatku, którzy są obowiązani sporządzić informacje oraz obliczać podatek za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników i zarazem nie korzystają z usług biur rachunkowych.

Zgodnie z nowymi przepisami, będzie skrócony termin składania deklaracji PIT w formie papierowej. Będzie on upływał z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku formy elektronicznej, nadal z końcem lutego.

Jeśli prace legislacyjne przebiegną sprawnie nad ww. omawianymi zmianami dotyczącymi składania deklaracji wyłącznie elektronicznie, to pierwsze deklaracje byłyby składane w 2015 r. za 2014 r. Warto więc pod tym kontem dokonać przygotowań w firmie.

Potrzebujesz konsultacji lub profesjonalnej porady?

Napisz do nas