Współpraca z naszym biurem pomoże usprawnić księgowość w twojej firmie

Biuro rachunkowe Motybel podchodzi indywidualnie do każdego Przedsiębiorcy, oferując wsparcie od początku działalności spółki poprzez solidne prowadzenie spraw rozliczeniowych, po zarządzanie osiągniętymi wynikami, m.in. na podstawie informacji o kondycji finansowej firmy (dostarcza tzw. raporty księgowe).

SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO (spółki osobowe oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, z kapitałem zagranicznym)

REJESTRACJA SPÓŁEK

Przygotowanie formularzy rejestracyjnych, opracowanie polityki rachunkowości, w tym planu kont. Zapoznanie z zasadami opodatkowania i bilansowym obrazem majątku firmy w kontekście tworzenia wyniku finansowego.

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Prowadzenie bieżących zapisów księgowych, ewidencji, dzienników, rozrachunków i innych wymaganych prawem rejestrów oraz obliczanie zobowiązań podatkowych w przyjętych okresach rozliczeniowych. Sporządzanie informacji zarządczych na podstawie sprawozdań finansowych, a także za poszczególne okresy rozliczeniowe. Przekazywanie deklaracji podatkowych za pomocą wysyłki elektronicznej.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Zakładanie pracowniczych akt osobowych. Prowadzenie kartotek oraz wszelkich spraw zw. ze stosunkiem pracy, w tym naliczanie wynagrodzeń. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do tych umów. Prowadzenie rozliczeń składek ZUS za pomocą programu Płatnik.

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE, DOTACJE UNIJNE i inne

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnowych, transakcji exportu i importu, w tym różnic kursowych. Rozliczanie dotacji unijnych, w tym dostosowanie planu kont do potrzeb projektów. Prowadzenie rozliczeń z GUS, UM, reprezentowanie podatnika podczas kontroli podatkowych i w bieżących sprawach urzędowych. Przygotowywanie dokumentacji kredytowej, współpraca z bankami, itp.

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas

lub

661-745-144

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSÓB FIZYCZNYCH

REJESTRACJA FIRMY

Przygotowanie formularzy rejestracyjnych firmy oraz zapoznanie z możliwościami form opodatkowania.

PROWADZENIE PODATKOWEJ KSIĄŻKI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Prowadzenie bieżących zapisów księgowych, ewidencji i innych wymaganych prawem rejestrów oraz obliczanie zobowiązań podatkowych w przyjętych okresach rozliczeniowych. Sporządzanie informacji zarządczych za wybrane okresy rozliczeniowe. Przekazywanie deklaracji podatkowych za pomocą wysyłki elektronicznej.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Zakładanie pracowniczych akt osobowych. Prowadzenie kartotek oraz wszelkich spraw zw. ze stosunkiem pracy, w tym naliczanie wynagrodzeń. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do tych umów. Prowadzenie rozliczeń składek ZUS za pomocą programu Płatnik.

TRANSAKCJE ZAGRANICZNE, DOTACJE UNIJNE i inne

Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnowych, transakcji exportu i importu, w tym różnic kursowych. Rozliczanie dotacji unijnych. Prowadzenie rozliczeń z GUS, UM, reprezentowanie podatnika podczas kontroli podatkowych i w bieżących sprawach urzędowych. Przygotowywanie dokumentacji kredytowej, współpraca z bankami, itp.

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas

lub

661-745-144

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (fundacje, stowarzyszenia, organizacje non-profit)

REJESTRACJA ORGANIZACJI

Przygotowanie formularzy rejestracyjnych, opracowanie polityki rachunkowości, w tym planu kont. Zapoznanie z zasadami opodatkowania i bilansowym obrazem majątku organizacji. Osiąganie i przeznaczenie nadwyżki przychodów nad kosztami, w prowadzonej działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej lub gospodarczej.

PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Prowadzenie bieżących zapisów księgowych, ewidencji, dzienników, rozrachunków i innych wymaganych prawem rejestrów oraz ustalanie podstawy opodatkowania oraz zwolnień podatkowych. Sporządzanie informacji zarządczych na podstawie sprawozdań finansowych i merytorycznych, a także za poszczególne okresy rozliczeniowe. Przekazywanie deklaracji podatkowych za pomocą wysyłki elektronicznej.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Zakładanie pracowniczych akt osobowych. Prowadzenie kartotek oraz wszelkich spraw zw. ze stosunkiem pracy, w tym naliczanie wynagrodzeń. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do tych umów. Prowadzenie rozliczeń składek ZUS za pomocą programu Płatnik.

DOTACJE UNIJNE i inne czynności

Rozliczanie dotacji unijnych, w tym dostosowanie planu kont do potrzeb projektów. Prowadzenie rozliczeń z GUS, UM, reprezentowanie podatnika podczas kontroli podatkowych i w bieżących sprawach urzędowych. Przygotowywanie dokumentacji kredytowej, współpraca z bankami, itp.

Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas

lub

661-745-144

Potrzebujesz konsultacji lub profesjonalnej porady?

Napisz do nas

Dlaczego warto pomyśleć o spółce komandytowej?

Ochrona majątku i wygodne rozliczenia podatkowe -są to zalety spółki komandytowej – może właśnie to rozwiązanie jest dla optymalne dla Twego biznesu? Sprawdź:) http://vimeo.com/94648817

Więcej